Vize Reddi

Ülke Konsolosluğu’na teslim edilen başvuru dosyasında hata veya eksiklik olması vize reddi almanın en yaygın sebeplerindendir. Vize başvurusundan ret alanlar, karara itiraz edebilme hakkına sahiptir. Ret kararı iletilen kişilerin dilekçe yoluyla itiraz oluşturma hakkı bulunmaktadır. İtiraz süreci, başvuruları aksatacağı ve seyahat planlamasını geciktireceğinden genellikle yeniden başvuru yolu tercih edilmektedir. Ret alan kişiler, başvuru dosyasındaki eksikleri tamamlayarak yeniden başvuru yapma yoluna gidebilir.

Vize Reddi Nasıl Ulaşır?
Vize reddinin nasıl ulaştığı ile alakalı yazılı bir belge devreye girmektedir. İlgili ülke Konsolosluğu tarafından vize ret belgesi düzenlenmekte ve başvuru sahibine ulaştırılmaktadır. Ret formu veya mektup yoluyla kararın gelmesi mümkündür. Vize ret belgesinde, kararın neden olumsuz olduğuna dair açıklamalar bulunmaktadır. Form olarak gönderilen vize retlerinde maddeler halinde hangi durumlarda yanlışlık veya eksiklik bulunduğu görülmektedir.

Yeniden vize başvurusu gerçekleştirecek olan kişiler, başvuru dosyalarındaki hataları gidererek işlemleri en başından tekrarlayabilir. Yeniden başvuru yapmak istemeyenler ise Konsolosluklar üzerinden ret talebi oluşturabilmektedir. Gerekçelerin doğruluğuna bağlı olarak ret kararının kaldırılabilme durumu vardır. Vizelerin reddedilmesi, zamansal ve mali kayıplara yol açmaktadır. Ret alma olasılığını minimuma indirmek adına vize alım sürecinde profesyonel kişilerden yardım alınması önerilmektedir.

Vize Başvurusu Reddedilen Nasıl İtiraz Eder?
Vize başvurusu reddedilenlerin itiraz etme yolu genellikle yazılı olarak olabilmektedir. Ret kararın itiraz edebilmek için nedeninin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Başvuru dosyasındaki belge eksikliği, geçmiş dönem seyahatleri vb. pek çok farklı ret nedeni olabilir. Ret sebebinin ne olduğu anlaşıldıktan sonra buna göre itiraz oluşturulmalıdır. Ülke Konsoloslukları’na itiraz edebilmek için ret kararının aksini ispat eden dökümanların sunulması gerekir. Bazı durumlarda eksik evrak olmamasına rağmen ret kararıyla karşılaşılabilmektedir. Böyle zamanlarda kararın neden çıktığının anlaşılması önem taşımaktadır.

Vize Başvurusu Neden Reddedilir?
Vize başvurusunun ret sebebi pek çok farklı etkene bağlı olarak gelişebilir. Konsolosluk tarafından verilen kararlar doğrultusunda vizeye onay çıkmaması sık karşılaşılan durumlardandır. Başvuru sahibinin kendi ülkesine döneceğine dair yeterli güvence verememesi ve seyahati kanıtlayıcı belgelerin eksikliği gibi kriterler, ret sebepleri arasınadır.

Vize başvurusu ret nedenleri şunlar olabilir:

 • Konsolosluğun kişinin kendi ülkesine geri döneceğine dair yeterince ikna olmaması,
 • Seyahat süresince konaklama veya ulaşım garantisinin sunulamaması,
 • Sosyal güvencenin olup olmaması ve çalışma durumunun karara olumsuz etki etmesi,
 • Sabit gelir olduğunun kanıtlanamaması,
 • Güncel banka hesap hareketlerinin sunulmaması,
 • Geçmiş dönemlerdeki seyahatlerde olumsuz olaylar yaşanması,
 • Evraklarda yalan beyan veya hatalı bilgilerin sunulması,
 • Daha önce yurt dışına giden ve dönmeyen akrabaların olması,
 • Başvuru sahibinin pasaportunda banlanmış ülkeler olması,
 • Geçersiz uçuş veya otel rezervasyonu sunulması,
 • Geçmiş dönemlerde vizenin reddedilmesi.

Konsolosluklar, vize kararlarının çıkmasında yetkili olan kuruluşlardır. Bazı ülkeler aracı firmalar üzerinden başvuruları kabul etse bile son karar yine ülkenin Konsolosluğu’na bağlı olarak gelişir. Farklı nedenlerden dolayı vizelerin olumsuz yanıtlanması mümkündür. Bu nedenle vize başvuru evraklarında seyahatin amacı ve seyahat sürecindeki masrafların nasıl karşılanacağına dair güvencelerin verilmesi gerekmektedir. Günümüzde artan yurt dışına göç olayları, ülkelerin vize prosedürlerini sıkılaştırmasına sebep olmuştur. Vize başvurusu reddi almamak için tüm bilgilerin net olarak sunulması ve yetkili kurumların ülkeye geri dönüleceğine ikna olmaları önem taşımaktadır.

Vize Başvurusu Reddi İtiraz Dilekçesi
Vize başvurusu reddi için itiraz dilekçesi spesifik bir forma sahip değildir. Seyahat edilecek ülkeye bağlı olarak itiraz dilekçelerinde farklılık olması mümkündür. Vize itiraz dilekçelerinin yazılma dili ve kişisel bilgileri içermesi önem taşımaktadır. Vize başvuru reddi itiraz dilekçesi özellikleri ve dikkat edilecekler şunlardır:

 • Ülke Konsolosluğu’nun orjinal dilinde yazılmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.
 • Elektronik posta, faks veya posta ile Konsolosluğa gönderilmelidir.
 • Başvuru sahibinin e-posta adresi, ismi ve doğum tarihi dilekçede mutlaka yer almalıdır.
 • Ret kararının aksini kanıtlayacak olan durumların ve belgelerin belirtilmesi ve iletilmesi gerekir.
 • Vize başvuru reddi itiraz dilekçesi, olumsuz kararı düzeltmek adın başvuru sahibi tarafından yazılması gereken resmi bir evraktır. Bu nedenle vize itiraz dilekçeleri, kişinin kendisi tarafından açık ve net biçimde yazılmalıdır.

Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Kaç Günde Sonuçlanır?
Vize reddi itiraz dilekçesinin sonuçlanma süresi Konsoloslukların yoğunluk dönemlerine bağlı olarak değişebilir. Ortalama sonuçlanması süresi, 1-1,5 aylık zaman diliminde olmaktadır. Vize ret kararı çıkmasından itibaren en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibinin itiraz etmesi gerekir. Sürenin aşılması halinde vize reddine itiraz yapılamamaktadır. Konsolosluklar, vize reddi itiraz dilekçelerine cevap vermek için 3 ay süreye sahiptir.

En geç 3 ay içerisinde itiraz dilekçeleri sonuca bağlanmaktadır. Dilekçeyle itiraz başvurusu yapmak birkaç aylık bir zaman dilimine mal olacağından genellikle yeniden başvuru gerçekleştirilir. Seyahat planlamasını yapmış ve erteleyemeyecek kişiler için beklemek sorun oluşturacağından aynı işlem adımlarıyla yeni başvuru yapılmaktadır. Vize reddi alarak yeniden başvuru yapacakların harç ücretlerini tekrar ödemeleri zorunludur.

Vize Başvurusu Reddedilmemesi İçin Öneriler
Vize başvuru reddi almamak için tavsiyeler vizeden olumlu yanıt alma olasılığını arttırmaktadır. Vize başvuru sürecinde pek çok noktaya dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir. Bütün detayların inceleneceği göz önünde bulundurularak başvuru dosyaları hazırlanmalıdır. Vize başvurusunun reddedilmemesi için dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Ülkelerin vize başvurusunda hangi evrakları istediğinin detaylı olarak kontrol edilmesi gerekir. Sunulan tüm evrakların güncel olması ve doğruyu yansıtması önemlidir.

Vize başvurusu yapılırken seyahat edilecek ülkeye dair konaklama ve uçak bileti rezervasyonları sunulmalıdır. Kimi ülke için rezervasyon yaptırmak yeterli olurken bazılarında satın alınmış olması gerekir. Rezervasyon dökümanları başvuru dosyasında mutlaka bulunmalıdır.
Finansal durumu kanıtlayıcı evrakların eksiksiz olarak sunulması gerekir. Banka hesabında masrafların karşılanacağını garanti edecek tutarda paranın bulunması önemlidir. Çalışmayan veya öğrenci olan kişilerin ise sponsor belgelerini sunmaları gerekmektedir. Öğrenci olan kişilerden öğrenci belgelerini temin etmeleri istenir.

Schengen vizesi, AB ülkelerine giriş yapabilmeyi olanaklı kılan bir vizedir. Fakat ilk giriş yapılacak ülke üzerinden Schengen vizesinin alınmış olması önemlidir. O anki vize için herhangi bir sorun oluşturmasa bile gelecek vize başvurularını olumsuz etkileme ihtimali bulunur.
Konsolosluklar için kişinin belirli bir süre düzenli işte çalışıyor olması önemlidir. Yeni işe girdikten sonra hemen vize başvurusunda bulunmak şüphe uyandırıcı bir durum olabilir. Bu nedenle çalışılan iş yerinde minimum 5-6 ay süreli bulunulması tavsiye edilir.
Vize başvurusu reddi pek çok farklı durumdan etkilenebilecek bir süreçtir. Konsolosluk tarafından başvuru dosyası detaylı şekilde incelenmekte ve vizeye uygunluğu tespit edilmektedir. Vize başvuru sahibinin itiraz veya yeniden başvuru yapma hakkı bulunsa da zaman kayıplarına yol açan bir durumdur. Ret almamak için başvuru dosyası eksiksiz olarak hazırlanmalı ve vize prosedürleri doğru şekilde yerine getirilmelidir. Vize başvuru dosyalarındaki hatalardan kaynaklı olarak sorun yaşamamak adına profesyonel kişilerden yardım almak etkili bir çözümdür. Vize alımını tam anlamıyla garanti etmese de olumlu sonuçlanma olasılığını arttırmaktadır.