KVKK

KVKK

İNTERNET SİTESİ KULLANIMI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla IGLOBAL AGENCY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET, (“İGlobal Vize”) tarafından, iglobalagency.com.tr adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması İGlobal Vize’ın önde gelen ilkelerinden olup, kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir.

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve davranış bilgileri, referans, üyelik ve kullanıcı bilgileri, işlem güvenliği, çerez bilgileri) iglobalagency.com.tr adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Vize başvurusu tanzim etmek üzere talep ve referans verilmesi halinde vize başvurusu yapılabilmesi, danışmanlık hizmeti verilebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;

c) Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

işlenebilecektir.

2.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, ürün/teklif işlemleri, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili acentelere, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlere ve destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No: 7 B iç Kapı No: 3, 06460 Çankaya/Ankara adresinden, iglobalagency.com.tr/bize-ulasin veya [email protected] üzerinden yazılı olarak veya 0850 242 84 93 numaralı telefondan İGlobal Vize’ye iletebilirsiniz.